Tehnologii

• Sisteme de operare: Windows. Linux, Unix
 
• Baze de date: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, MySQL
 
• Servere de aplicaţii: IIS, COM+, Jboss, Websphere, Weblogic, Oracle, Application Server 10g
 
• Specificaţii de transport: Web Services, RMO, .Net Remoting
 
• Integrare aplicatii: EAI (utilitare particularizate de mesaje: WorkFlowDesigners, Messaging Managers), Enhydra Shark, Intalio, B2B (BizTalk)
 
• Utilitare pentru conversii de date: Toad, SQL Compare, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
 
• Utilitare de modelare: Rational XDE, Rational Rose XDE, Developer for Visual Studio, Microsoft Visio, Erwin Data Modeller, Together Architect
 
• Tehnologii: ASP.NET MVC, Java
 
• Unelte de raportare & BI: Crystal Reports, Microsoft SQL Server Reporting Services, Palo